Sinds 1 september 2021 maakt het Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs (IDCO De Dames) deel uit van