Fotosite

Welke studierichtingen bieden wij aan?

Onze school biedt (vanaf de tweede graad) enkel ASO-studierichtingen aan, die je een algemene vorming geven (klassieke en moderne humaniora). Je krijgt allerlei vakken die een stevige en theoretische basis geven om later hogere studies aan te vatten. Het studieaanbod van het ASO helpt je je belangstelling voor mens en cultuur, voor alles wat mooi en waardevol is, te laten groeien. Het woord humaniora komt uit het Latijn en betekent de dingen die je meer mens maken.

In deze tabel zie je alle studierichtingen die we aanbieden*:

*Een A / B duidt aan dat deze richting beschikbaar is met minder / meer wiskunde.
** Het is mogelijk om van de Klassieke Studiën over te schakelen naar de Moderne Wetenschappen (al dan niet met inhaalcursussen). Omgekeerd is dit echter niet mogelijk.

Klik hier om de lessentabellen van de humaniora te downloaden. U kan zo eens rustig bekijken welke vakken er in welke hoeveelheid onderwezen worden per richting.

Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs (vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen/vzw IgnAS)
Louiza-Marialei 5 - 2018 Antwerpen - de.dames@idco.org