Fotosite

Welke studierichtingen bieden wij aan?

Onze school biedt (vanaf de tweede graad) enkel ASO-studierichtingen aan, die je een algemene vorming geven (klassieke en moderne humaniora). Je krijgt allerlei vakken die een stevige en theoretische basis geven om later hogere studies aan te vatten. Het studieaanbod van het ASO helpt je je belangstelling voor mens en cultuur, voor alles wat mooi en waardevol is, te laten groeien. Het woord humaniora komt uit het Latijn en betekent de dingen die je meer mens maken.

In deze tabel zie je alle studierichtingen die we aanbieden*:

De Klassieke Studiën:

1ste graad
1ste jaar
Eerste leerjaar A, optie Klassieke Studiën
2de jaar
Latijn
Grieks-Latijn
2de graad
1ste en 2de jaar
Latijn A / B
Grieks-Latijn A / B
3de graad
1ste en 2de jaar
Latijn - Wiskunde - Wetenschappen
Latijn - Wiskunde A/B
Latijn - Moderne Talen

De Moderne Wetenschappen**:

1ste graad
1ste jaar
Eerste leerjaar A, optie Moderne Wetenschappen
2de jaar
Moderne Wetenschappen
2de graad
1ste en 2de jaar
Humane Wetenschappen A/B
Economie A/B
Wetenschappen
3de graad
1ste en 2de jaar
Humane Wetenschappen
Economie - Wiskunde
Economie - Moderne Talen
Moderne Talen - Wiskunde
Wetenschappen - Wiskunde A/B

*Een A / B duidt aan dat deze richting beschikbaar is met meer / minder wiskunde.
** Het is mogelijk om van de Klassieke Studiën over te schakelen naar de Moderne Wetenschappen (al dan niet met inhaalcursussen). Omgekeerd is dit echter niet mogelijk.

Klik hier om de lessentabellen van de humaniora te downloaden. U kan zo eens rustig bekijken welke vakken er in welke hoeveelheid onderwezen worden per richting.

In de derde graad krijgen de leerlingen van alle studierichtingen de kans om als seminarie binnen de 'vrije ruimte' een keuzevak te volgen. Het kan gaan over een jaaruur of over 2x een semesteruur. De meeste seminarievakken worden jaaroverstijgend gegeven, d.w.z. voor leerlingen van 5de en 6de klassen samen in een graadklas. Bijkomende inlichtingen en de verschillende keuzemogelijkheden vindt u hier.

Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs (vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen/vzw IgnAS)
Louiza-Marialei 5 - 2018 Antwerpen - de.dames@idco.org