Fotosite

Ons opvoedingsproject

Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel tijd je op school doorbrengt? Het is dan ook van groot belang dat je er thuis en vooral gelukkig bent. Het is pas als iedereen in een gemeenschap zich echt “goed” voelt dat er een fijne sfeer kan heersen.

Dat werkt dan weer positief op al wat er op school ondernomen wordt. Voor die sfeer zijn we allemaal verantwoordelijk, van de eerste tot de laatste: de inrichtende macht, de directie, het secretariaat, het onderhoudspersoneel, de leerkrachten en … jijzelf als leerling! Ieder van ons moet duidelijk weten wat er verwacht wordt om de goede gang van zaken niet te hinderen.
Om aan de goede geest van onze school mee te bouwen, rekenen we op jou. Je zult merken dat in het naleven ervan zowel jijzelf als de anderen zich tot gelukkige mensen kunnen ontplooien. We wensen je veel goede wil en een fijne tijd in onze school.

Onze school wil je helpen om een harmonische relatie op te bouwen met jezelf en de omringende wereld, daarom:

Als we ervoor zorgen dat vreugde en inzet levend blijven in onze schoolgemeenschap, dan tonen we duidelijk onze trouw aan onze spreuk “Gaudere et bene facere” – "Blij zijn en goed doen".

Ons volledig opvoedingsproject en het schoolreglement voor het huidige schooljaar kan u hier terugvinden.

Het schoolreglement voor schooljaar 2019 - 2020 kan u hier terugvinden.

Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs (vzw Ignatiaanse Scholen Antwerpen/vzw IgnAS)
Louiza-Marialei 5 - 2018 Antwerpen - de.dames@idco.org